Giải bài 47 Trang 93 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 47 Trang 93 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 7 – Hình bình hành.

Đề bài 47 Trang 93 SGK Toán 8 – Tập 1:

Cho hình 72. Trong đó ABCD là hình bình hành

a) Chứng minh rằng AHCK là hình bình hành

b) Gọi O là trung điểm của HK. Chứng minh rằng ba điểm A, O, C thẳng hàng.

Lời giải câu 47 Trang 93 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 47 Trang 93 SGK Toan 8 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)