Giải bài 47 Trang 22 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải bài 47 Trang 22 SGK toán 8 – tập 1, phần bài tập Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.

Đề bài 47 Trang 22 SGK Toán 8 – Tập 1:

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x² –xy + x – y ;

b) xz + yz – 5(x + y) ;

c) 3x² – 3xy – 5x + 5y.

Lời giải câu 47 Trang 22 SGK Toán 8 – Tập 1:

Giai bai 47 Trang 22 SGK Toan 8 – Tap 1 - De bai

(BAIVIET.COM)