Giải bài 46 Trang 121 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 46 Trang 121 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

Đề bài 46 Trang 121 SGK Toán 6 – Tập 1:

Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm, NK = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK.

Lời giải câu 46 Trang 121 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 46 Trang 121 SGK Toan 6 – Tap 1 - Loi giai

(BAIVIET.COM)