Giải bài 43 Trang 128 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 43 Trang 128 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương II: Đường tròn.

Đề bài 43 Trang 128 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; r) cắt nhau tại A và B (R > r). Gọi I là trung điểm của OO’. Kẻ đường thẳng vuông góc với IA tại A, đường thẳng này cắt các đường tròn (O; R) và (O’; r) theo thứ tự C và D (khác A).

a) Chứng minh rằng AC = AD.

b) Gọi K là điểm đối xứng với điểm A qua điểm I. Chứng minh rằng KB vuông góc với AB.

Lời giải câu 43 Trang 128 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 43 trang 128 sgk toan lop 9 – tap 1 - loi giai 1

giai bai 43 trang 128 sgk toan lop 9 – tap 1 - loi giai 2

giai bai 43 trang 128 sgk toan lop 9 – tap 1 - loi giai 3

(BAIVIET.COM)