Giải bài 42 Trang 128 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 42 Trang 128 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương II: Đường tròn.

Đề bài 42 Trang 128 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A, BC là tiếp tuyến chung ngoài, B ∈ (O), C ∈ (O’). Tiếp tuyến chung trong tại A cắt BC ở điểm M. Gọi E là giao điểm của OM và AB, F là giao điểm của O’M và AC. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác AEMF là hình chữ nhật.

b) ME.MO = MF.MO’

c) OO’ là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính là BC

d) BC là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính OO’

Lời giải câu 42 Trang 128 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 42 trang 128 sgk toan lop 9 – tap 1 - loi giai 1

giai bai 42 trang 128 sgk toan lop 9 – tap 1 - loi giai 2

(BAIVIET.COM)