Giải bài 41 Trang 128 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 41 Trang 128 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Ôn tập chương II: Đường tròn.

Đề bài 41 Trang 128 SGK Toán 9 – Tập 1:

Cho đường tròn (O) có đường kính BC, dây AD vuông góc với BC tại H.

Gọi E, F theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC. Gọi (I), (K) theo thứ tự là các đường tròn ngoại tiếp tam giác HBE, HCF.

a) Hãy xác định vị trí tương đối của các đường tròn: (I) và (O), (K) và (O), (I) và (K).

b) Tứ giác AEHF là hình gì? Vì sao?

c) Chứng minh đẳng thức AE.AB = AF.AC

d) Chứng minh rằng EF là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (I) và (K).

e) Xác định vị trí của điểm H để EF có độ dài lớn nhất.

Lời giải câu 41 Trang 128 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 41 trang 128 sgk toan lop 9 – tap 1 - loi giai 1

giai bai 41 trang 128 sgk toan lop 9 – tap 1 - loi giai 2

giai bai 41 trang 128 sgk toan lop 9 – tap 1 - loi giai 3

(BAIVIET.COM)