Giải bài 4 Trang 97 SGK Toán lớp 4

Giải bài 4 Trang 97 SGK toán lớp 4, phần bài tập Dấu hiệu chia hết cho 9.

Đề bài 4 Trang 97 SGK Toán lớp 4:

Giai bai 4 Trang 97 SGK Toan lop 4 – De bai

Lời giải câu 4 Trang 97 SGK Toán lớp 4:

Chẳng hạn ở trường hợp đầu; có thể nhẩm :

Vì 31… chia hết cho 9 nên 3 + 1 + … = 4 + … chia hết cho 9.

Suy ra … = 5, ta điền 5 vào ô trống.

Đáp án : 315; 135; 225.

(BAIVIET.COM)