Giải bài 4 Trang 97 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 97 SGK toán lớp 3, phần bài tập Số 10 000 – Luyện tập.

Đề bài 4 Trang 97 SGK Toán lớp 3:

Viết các số từ 9995 đến 10 000.

Lời giải câu 4 Trang 97 SGK Toán lớp 3:

9995; 9996; 9997; 9998; 9999; 10 000.

(BAIVIET.COM)