Giải bài 4 Trang 96 SGK Toán lớp 4

Giải bài 4 Trang 96 SGK toán lớp 4, phần bài tập Dấu hiệu chia hết cho 5.

Đề bài 4 Trang 96 SGK Toán lớp 4:

Trong các số 35 ; 8 ; 57 ; 660 ; 945 ; 5553 ; 3000 :

a) Số nào vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 ?

b) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 ?

Lời giải câu 4 Trang 96 SGK Toán lớp 4:

Hướng dẫn : Số chia hết cho 5 phải tận cùng là 0 ; 5.

Số chia hết cho 2 tận cùng là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

a) Vậy số chia hết cho cả 2 và 5 phải tận cùng là 0.

Đáp án : 660 ; 3000.

b) Còn số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 tận cùng là 5.

Đáp án : 35 ; 945.

Chú ý : Các số chia hết cho cả 5 và 2 đều tận cùng là 0 nên sẽ chia hết cho 10.

(BAIVIET.COM)