Giải bài 4 Trang 96 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 96 SGK toán lớp 3, phần bài tập Các số có bốn chữ số (Tiếp theo).

Đề bài 4 Trang 96 SGK Toán lớp 3:

Viết các số có bốn chữ số, các chữ số của mỗi số đều giống nhau.

Lời giải câu 4 Trang 96 SGK Toán lớp 3:

Các số là: 1111 ; 2222 ; 3333 ; 4444 ; 5555 ; 6666 ; 7777 ; 8888 ; 9999.

BAIVIET.COM