Giải bài 4 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 4 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha.

Đề bài 4 Trang 94 SGK Công nghệ 12:

Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là P = 100 W, U = 220 V); tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở mỗi pha R = 30 Ω, U = 380 V). Các tải trên đươc nối vào mạch điện ba pha bốn dây có điện áp 220/380 V.

a) Giải thích 220 V là điện áp gì ? 380 V là điện áp gì ?

b) Xác định cách nối dây của mỗi tải (thành hình sao hoặc hình tam giác) và giải thích vì sao phải nối như vậy ?

c) Vẽ cách nối dây của mạch điện ba pha trên

d) Tính dòng điện pha và dòng điện dây của mỗi tải.

Lời giải câu 4 Trang 94 SGK Công nghệ lớp 12:

giai bai 4 trang 94 sgk cong nghe lop 12 - loi giai 1

giai bai 4 trang 94 sgk cong nghe lop 12 - loi giai 2

(BAIVIET.COM)