Giải bài 4 Trang 92 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 4 Trang 92 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non.

Đề bài 4 Trang 92 SGK Sinh học 8:

Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể thế nào ?

Lời giải câu 4 Trang 92 SGK Sinh học lớp 8:

Một người bị triệu chứng thiếu axit dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể diễn ra như sau :

Môn vị thiếu tín hiệu đóng nên thức ăn sẽ qua môn vị xuống ruột non liên tục và nhanh hơn, thức ăn sẽ không đủ thời gian ngấm đều dịch tiêu hóa ở ruột non nên hiệu quả tiêu hóa sẽ thấp.

BAIVIET.COM