Giải bài 4 Trang 91 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 4 Trang 91 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 21: Di truyền y học.

Đề bài 4 Trang 91 SGK Sinh học 12:

Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư hoạt động quá mức gây ra quá nhiều sản phẩm của gen. Hãy đưa ra một số kiểu đột biến làm cho một gen bình thường (gen tiền ung thư) thành gen ung thư.

Lời giải câu 4 Trang 91 SGK Sinh học lớp 12

Nhiều loại bệnh ung thư xuất hiện là do gen tiền ung thư hoạt động quá mức gây ra quá nhiều sản phẩm của gen. Đó là các đột biến xảy ra ở vùng điều hoà đầu gen tiền ung thư làm cho gen hoạt động mạnh tạo ra quá nhiều sản phẩm dẫn đến tăng tốc độ phân bào sinh ra khối u tăng sinh quá mức mà cơ thể không kiểm soát được dẫn đến ung thư.

– Đột biến gen → gen đột biến hoạt động mạnh mẽ → tăng sản phẩm → ung thư.

– Đột biến chuyển đoạn làm thay đổi vị trí của gen trên NST → thay đổi mức độ hoạt động gen → tăng sản phẩm → ung thư.

BAIVIET.COM