Giải bài 4 Trang 90 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 4 Trang 90 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV).

Đề bài 4 Trang 90 SGK Lịch sử 10:

Lập bảng thống kê thời gian thống trị của các triều đại phong kiến Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

Lời giải câu 4 Trang 90 SGK Lịch sử lớp 10:

STTTriều đại phong kiếnThời gian
1Nhà Ngô938 – 965
2Nhà Đinh968 – 980
3Nhà Tiền Lê980 – 1009
4Nhà Lý1010 – 1225
5Nhà Trần1225 – 1400
6Nhà Hồ1400 – 1407
7Nhà Lê1428 – 1527

(BAIVIET.COM)