Giải bài 4 Trang 9 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 4 Trang 9 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 1: Mệnh đề.

Đề bài 4 Trang 9 SGK Toán Đại số lớp 10:

Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần và đủ”.

a) Một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và ngược lại.

b) Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại.

c) Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó dương.

Lời giải câu 4 Trang 9 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 4 Trang 9 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)