Giải bài 4 Trang 85 SGK Vật lý lớp 11

Giải bài 4 Trang 85 SGK Vật lý lớp 11, phần bài tập Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân.

Đề bài 4 Trang 85 SGK Vật lý lớp 11:

Chất điện phân thường dẫn điện tốt hơn hay kém hơn kim loại? Tại sao?

Lời giải câu 4 Trang 85 SGK Vật lý lớp 11:

Giai bai 4 Trang 85 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)