Giải bài 4 Trang 84 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 4 Trang 84 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 17: Bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn.

Đề bài 4 Trang 84 SGK Công nghệ 6:

Muốn cho lượng sinh tố C trong thực phẩm không bị mất trong quá trình chế biến, cần chú ý điều gì ?

Lời giải câu 4 Trang 84 SGK Công nghệ lớp 6:

Muốn cho lượng sinh tố C trong thực phẩm không bị mất trong quá trình chế biến, cần chú ý không đun nấu quá lâu vì sinh tố C tan trong nước.

(BAIVIET.COM)