Giải bài 4 Trang 8 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 4 Trang 8 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 1: Dao động điều hòa.

Đề bài 4 Trang 8 SGK Vật lý lớp 12:

Nêu định nghĩa chu kì và tần số của dao động điều hòa.

Lời giải câu 4 Trang 8 SGK Vật lý lớp 12:

Giai bai 4 Trang 8 SGK Vat ly lop 12 - Loi giai

(BAIVIET.COM)