Giải bài 4 Trang 79 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 4 Trang 79 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 23: Cây có hô hấp không.

Đề bài 4 Trang 79 SGK Sinh học 6:

Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ : “Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân”.

Lời giải câu 4 Trang 79 SGK Sinh học lớp 6:

Ý nghĩa của câu tục ngữ “một hòn đất nỏ bằng giỏ phân” là: Khi được phơi nỏ, nước trong đất bốc hơi hết nhường chỗ cho không khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp tốt, hút được nhiều muối khoáng. Mặt khác, khi đất được phơi nỏ thì nhiều trứng sâu bệnh, mầm cỏ dại cũng bị diệt tạo điều kiện cho cây phát triển tốt.

BAIVIET.COM