Giải bài 4 Trang 75 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 4 Trang 75 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân.

Đề bài 4 Trang 75 SGK Sinh học 10:

Nêu ý nghĩa của nguyên phân?

Lời giải câu 4 Trang 75 SGK Sinh học lớp 10:

Ý nghĩa của nguyên phân:

+ Đối với các sinh vật nhân thực đơn bào, nguyên phân là cơ chế sinh sản. Từ 1 tế bào mẹ qua nguyên phân tạo ra 2 tế bào con giống y tế bào mẹ.

+ Đối với các cơ thể sinh vật nhân thực đa bào:

– Nguyên phân làm tăng số lượng tế bào giúp cơ thể sinh trưởng, phát triển, tái sinh các mô và các bộ phận bị tổn thương.

– Ở các sinh vật sinh sản sinh dưỡng nguyên phân là hình thức sinh sản tạo ra các cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của cá thể mẹ (truyền đạt ổn định bộ NST đặc trưng cho loài).

(BAIVIET.COM)