Giải bài 4 Trang 7 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 Trang 7 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 1: Menđen và Di truyền học.

Đề bài 4 Trang 7 SGK Sinh học 9:

Tại sao Menden lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện các phép lai?

Lời giải câu 4 Trang 7 SGK Sinh học lớp 9:

Cặp tính trạng tương phản là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng. Vì vậy Menđen chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện phép lại để dễ quan sát, theo dõi các hiểu hiện của từng cặp tính trạng.

(BAIVIET.COM)