Giải bài 4 Trang 69 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 4 Trang 69 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Đề bài 4 Trang 69 SGK Toán 9 – Tập 1:

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.7)

giai bai 4 trang 69 sgk toan lop 9 - tap 1 - de bai

Lời giải câu 4 Trang 69 SGK Toán 9 – Tập 1:

Áp dụng hệ thức: h² = b’.c’

Ta có: h= 2, b’ = x, c’ = 1

⇒ h² = x.1 ⇒ x = 4

Áp dụng hệ thức: b² = a.b’

Ta có: b = y, a = 1 + x = 1 + 4 = 5, b = x = 4 ⇒ y² = 5.4 = 20

⇒ y = √20 = 2√5

Vậy x = 4, y = 2√5

(BAIVIET.COM)