Giải bài 4 Trang 68 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 68 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Bảng chia 9.

Đề bài 4 Trang 68 SGK Toán lớp 3:

Có 45kg gạo chia vào các túi, mỗi túi có 9kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo ?

Lời giải câu 4 Trang 68 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 4 Trang 68 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)