Giải bài 4 Trang 66 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 4 Trang 66 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.

Đề bài 4 Trang 66 SGK Địa lí 6:

Quan sát hai biểu đồ hình 56, 57 và trả lời các câu hỏi trong bảng sau:

Giai bai 4 Trang 66 SGK Dia li lop 6 - De bai

Nhiệt độ và lượng mưaBiểu đồ của địa điểm ABiểu đồ của địa điểm B
Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng nào?
Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng nào?
Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) bắt đầu từ tháng mấy tới tháng mấy?

Lời giải câu 4 Trang 66 SGK Địa lí lớp 6:

Nhiệt độ và lượng mưaBiểu đồ của địa điểm ABiểu đồ của địa điểm B
Tháng có nhiệt độ cao nhấtTháng 4Tháng 12
Tháng có nhiệt độ thấp nhấtTháng 1Tháng 7
Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa)Bắt đầu từ tháng 7 đến tháng 9Bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3

(BAIVIET.COM)