Giải bài 4 Trang 65 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 4 Trang 65 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 4 Trang 65 SGK Vật lý lớp 8:

Hãy tính công mà em thực hiện được, khi đi đều từ tầng một lên tầng hai của ngôi trường em (em tự cho các dữ kiện cần thiết).

Lời giải câu 4 Trang 65 SGK Vật lý lớp 8:

Giả sử khối lượng của em là 35kg, khi đó trọng lượng là 350N ; độ cao từ tầng 1 lên tầng 2 là 4m.

Khi đi đều từ tầng 1 lên tầng 2, lực nâng người F = P.

Công thực hiện: A = F.h = 350.4 = 1400J.

(BAIVIET.COM)