Giải bài 4 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 4 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại.

Đề bài 4 Trang 65 SGK Lịch sử 10:

Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của phong trào Cải cách tôn giáo?

Lời giải câu 4 Trang 65 SGK Lịch sử lớp 10:

– Đặc điểm:

+ Không thủ tiêu tôn giáo, dùng biện phá ôn hòa đề quay về giáo lí Ki-tô nguyên thủy.

+ Đòi thủ tiêu vai trò của Giáo hội, Giáo hoàng, đòi bãi bỏ các thủ tục và nghi lễ phiền toái.

– Ý nghĩa

+ Là cuộc đấu tranh công khai trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại giai cấp phong kiến đã suy tàn.

+ Cổ vũ và mở đường cho nền văn hóa châu Âu phát triển cao hơn.

(BAIVIET.COM)