Giải bài 4 Trang 64 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 4 Trang 64 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa.

Đề bài 4 Trang 64 SGK Địa lí 6:

Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?

Lời giải câu 4 Trang 64 SGK Địa lí lớp 6:

Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm từ 1001-2000mm.

(BAIVIET.COM)