Giải bài 4 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 4 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 4 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai 4 Trang 63 SGK Vat ly lop 8 – De bai

Lời giải câu 4 Trang 63 SGK Vật lý lớp 8:

Chọn đáp án A. Nghiêng về bên phải.

Ban đầu đòn cân cân bằng chứng tỏ trọng lực của hai thỏi bằng nhau. Vì nhôm có khối lượng riêng nhỏ hơn đồng nên thỏi nhôm có thể tích lớn hơn. Do vậy khi nhúng ngập cả hai vào nước thì lực đẩy Ác-si-mét lên thỏi nhôm sẽ lớn hơn, do vậy cân bị nghiêng về bên thỏi đồng.

(BAIVIET.COM)