Giải bài 4 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8

Giải bài 4 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8, phần bài tập Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 4 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

Chuyển động không đều là gì ? Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều.

Lời giải câu 4 Trang 62 SGK Vật lý lớp 8:

Giai bai 4 Trang 62 SGK Vat ly lop 8 – Loi giai

(BAIVIET.COM)