Giải bài 4 Trang 61 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 4 Trang 61 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Đề bài 4 Trang 61 SGK Địa lí 8:

Thu thập thông tin về sự hợp tác của Việt Nam với các nước Đông Nam Á.

Lời giải câu 4 Trang 61 SGK Địa lí lớp 8:

Sự hợp tác của Việt Nam với các nước Đông Nam Á:

+ Khi tham gia tăng tốc độ mậu dịch.

+ Xuất khẩu gạo ra các nước ASEAN.

+ Thúc đẩy hợp tác quan hệ giữa các nước ASEAN, thường xuyên giúp đỡ nước bạn khi gặp khó khăn.

+ Tham gia dự án hành lang Đông –Tây xóa đói giảm nghèo.

+ Quan hệ với các nước ASEAN trong thông tin, văn hóa,…

BAIVIET.COM