Giải bài 4 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 4 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm.

Đề bài 4 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12:

Âm sắc là gì?

Lời giải câu 4 Trang 59 SGK Vật lý lớp 12:

Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm, giúp ta phân biệt các âm phát ra từ các nguồn khác nhau. Âm sắc liên quan đến đồ thị dao động âm.

BAIVIET.COM