Giải bài 4 Trang 58 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 4 Trang 58 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 9: Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm.

Đề bài 4 Trang 58 SGK Vật lý lớp 10:

Phân tích lực là gì? Nêu cách phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy theo hai phương cho trước.

Lời giải câu 4 Trang 58 SGK Vật lý lớp 10:

– Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt lực đó

– Phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy theo hai phương cho trước phải tuân theo quy tắc hình bình hành.

(BAIVIET.COM)