Giải bài 4 Trang 57 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 4 Trang 57 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí.

Đề bài 4 Trang 57 SGK Địa lí 6:

Người ta đã tính nhiệt độ trung bình tháng và trung bình năm như thế nào?

Lời giải câu 4 Trang 57 SGK Địa lí lớp 6:

– Để tính nhiệt độ trung bình tháng người ta cộng trị số của nhiệt độ các ngày trong tháng rồi chia cho sổ ngày trong tháng. Trị số trung bình này là nhiệt độ trung bình tháng.

– Để tính nhiệt độ trung bình năm, người ta cộng trị số trung bình của nhiệt độ các tháng trong năm rồi chia cho 12 tháng. Trị số trung bình này là nhiệt độ trung bình năm.

(BAIVIET.COM)