Giải bài 4 Trang 55 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 4 Trang 55 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.

Đề bài 4 Trang 55 SGK Địa lí 9:

Việc phát triển các dịch vụ điện thoại và Internet tác động như thế nào đến đời sống kinh tế – xã hội nước ta?

Lời giải câu 4 Trang 55 SGK Địa lí lớp 9:

– Đảm bảo thông tin, liên lạc nhanh chóng kịp thời phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

– Là phương tiện phục vụ cho việc học tập, vui chơi giải trí đồng thời cũng tạo điều kiện để người dân có thể tiếp thu được các tiến bộ khoa kĩ thuật, văn hóa xã hội góp phần nâng cao trình độ nhận thức.

– Góp phần đưa nước ta nhanh chóng hội nhập với nền kinh tế thế giới.

BAIVIET.COM