Giải bài 4 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 4 Trang 50 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 3: Hàm số bậc hai.

Đề bài 4 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10:

Xác định a, b, c biết parabol y = ax² + bx + c đi qua điểm A(8 ; 0) và có đỉnh là I(6  ; -12).

Lời giải câu 4 Trang 50 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 4 Trang 50 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)