Giải bài 4 Trang 50 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 4 Trang 50 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Đông Nam Á – đất liền và hải đảo.

Đề bài 4 Trang 50 SGK Địa lí 8:

Vì sao cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm chiếm diện tích lớn ở Đông Nam Á?

Lời giải câu 4 Trang 50 SGK Địa lí lớp 8:

Vì sự phát triển của rừng liên quan mật thiết với khí hậu. Khu vực Đông Nam Á có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và xích đạo với nguồn nhiệt ẩm dồi dào, tạo điều kiện để rừng nhiệt đới ẩm phát triển phần lớn diện tích của Đông Nam Á.

BAIVIET.COM