Giải bài 4 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 15: ADN.

Đề bài 4 Trang 47 SGK Sinh học 9:

Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau:

A – T – G – X – T – A – G – T – X

Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó.

Lời giải câu 4 Trang 47 SGK Sinh học lớp 9:

Đoạn mạch đơn bổ sung có trình tự sắp xếp như sau:

T– A – X – G – A – T – X – A – G

Mạch ADN hoàn chỉnh:

giai bai 4 trang 47 sgk sinh hoc lop 9 - loi giai

(BAIVIET.COM)