Giải bài 4 Trang 45 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 4 Trang 45 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số.

Đề bài 4 Trang 45 SGK Toán 9 – Tập 1:

Đồ thị hàm số y = √3 x được vẽ bằng compa và thước thẳng ở hình 4. Hãy tìm hiểu và trình bày lại các bước thực hiện vẽ đồ thị đó.

giai bai 4 trang 45 sgk toan lop 9 - tap 1 - de bai

Lời giải câu 4 Trang 45 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 4 trang 45 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(BAIVIET.COM)