Giải bài 4 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 4 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 8: Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung.

Đề bài 4 Trang 45 SGK Công nghệ 12:

Làm thế nào để đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng?

Lời giải câu 4 Trang 45 SGK Công nghệ lớp 12:

Ta chỉ cần đổi trị số điện dung C1 và C2 khác nhau → T1 khác T2 là có thể đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng.

(BAIVIET.COM)