Giải bài 4 Trang 44 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 4 Trang 44 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể.

Đề bài 4 Trang 44 SGK Sinh học 8:

Môi trường trong của cơ thể gồm những thành phần nào ? Chúng có quan hệ với nhau như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 4 Trang 44 SGK Sinh học lớp 8:

Môi trường trong gồm máu, nước mô và bạch huyết :

– Một số thành phần của máu thẩm thấu qua thành mạch máu tạo ra nước mô.

– Nước mô thẩm thấu qua thành mạch bạch huyết tạo ra bạch huyết

– Bạch huyết lưu chuyển trong mạch bạch huyết rồi lại đổ về tĩnh mạch máu và hòa vào máu.

BAIVIET.COM