Giải bài 4 Trang 43 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 43 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Thực hành nhận biết và vẽ các góc vuông bằng ê ke.

Đề bài 4 Trang 43 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 4 Trang 43 SGK Toan lop 3 – De bai

Lời giải câu 4 Trang 43 SGK Toán lớp 3:

Học sinh lấy tờ giấy bất kì gấp đôi rồi gấp tư như hình vẽ để được góc vuông. Các em có thể lấy góc vuông này thay eke để kiểm tra nhận biết góc vuông.

Giai bai 4 Trang 43 SGK Toan lop 3 – Loi giai

(BAIVIET.COM)