Giải bài 4 Trang 43 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 4 Trang 43 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo).

Đề bài 4 Trang 43  SGK Sinh học 10:

Nêu các chức năng của không bào.

Lời giải câu 4 Trang 43 SGK Sinh học lớp 10:

Không bào là bào quan có 1 lớp màng bao bọc.

Không bào có chức năng khác nhau tùy loại tế bào:

– Chứa chất phế thải, chất độc

– Chứa muối khoáng, tham gia vào vận chuyển nước

– Chứa chất dự trữ

– Chứa hạt sắc tố

– Vai trò co bóp tạo áp suất

– Tiêu hóa thức ăn

(BAIVIET.COM)