Giải bài 4 Trang 41 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 4 Trang 41 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 12: Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng.

Đề bài 4 Trang 41 SGK Địa lí 7:

Quan sát các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây để chọn ra một biểu đồ thuộc đới nóng. Cho biết lí do chọn.

giai bai 4 trang 41 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu 4 Trang 41 SGK Địa lí lớp 7:

– Biểu đồ thuộc đới nóng: biểu đồ B.

– Lí do: Nhiệt độ nóng quanh năm trên 20ºC và có hai lần lên cao trong năm Lượng mưa trên 1.500m, mưa nhiều vào mùa hạ. (Khí hậu nhiệt đới gió mùa).

(BAIVIET.COM)