Giải bài 4 Trang 37 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 4 Trang 37 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li.

Đề bài 4 Trang 37 SGK Sinh học 12:

Cần phải làm gì để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội.

Lời giải câu 4 Trang 37 SGK Sinh học lớp 12

Để biết chính xác kiểu gen của một cá thể có kiểu hình trội cần thực hiện phép lai phân tích (phép lai kiểm nghiệm):

Người ta lấy kiểu gen của các cá thể cần kiểm tra lai với kiểu gen đồng hợp lặn, nếu đời con có kiểu hình không phân tính thì kiểu gen của cá thể đem lai là đồng hợp trội, nếu đời lai có kiểu hình phân li xấp xỉ 1:1 thì kiểu gen của cá thể đem lai là dị hợp.

BAIVIET.COM