Giải bài 4 Trang 35 SGK Toán lớp 3

Giải bài 4 Trang 35 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Bảng chia 7.

Đề bài 4 Trang 35 SGK Toán lớp 3:

Có 56 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng?

Lời giải câu 4 Trang 35 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 4 Trang 35 SGK Toan lop 3 - Loi giai

(BAIVIET.COM)