Giải bài 4 Trang 35 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 4 Trang 35 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất.

Đề bài 4 Trang 35 SGK Địa lí 6:

Dựa vào bảng ở trang 35, cho biết:

Các đại dương trên Trái ĐấtDiện tích (triệu km²)
Thái Bình Dương179,6
Đại Tây Dương93,4
Ấn Độ Dương74,9
Bắc Băng Dươn13,1

– Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km² thì diện tích bề mặt của các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?

– Tên của bốn đại dương trên thế giới.

– Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?

– Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?

Lời giải câu 4 Trang 35 SGK Địa lí lớp 6:

– Tổng diện tích 4 đại dương là 361 triệu km². Vậy nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km² thì diện tích bề mặt các đại dương sẽ là:

361 x 100 / 510 = 70,2%

– 4 đại dương trên thế giới là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương.

– Đại dương có diện tích lớn nhất trong 4 đại dương là Thái Bình Dương.

– Đại dương có diện tích nhỏ nhất trong 4 đại dương là Bắc Băng Dương.

(BAIVIET.COM)