Giải bài 4 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10

Giải bài 4 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10, phần bài tập Bài 5: Chuyển động tròn đều.

Đề bài 4 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10:

Viết công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều.

Lời giải câu 4 Trang 34 SGK Vật lý lớp 10:

Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc trong chuyển động tròn đều:

v = rω

(BAIVIET.COM)