Giải bài 4 Trang 34 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 4 Trang 34 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 7: Tế bào nhân sơ.

Đề bài 4 Trang 34  SGK Sinh học 10:

Nêu vai trò của vùng nhân đối với tế bào vi khuẩn.

Lời giải câu 4 Trang 34 SGK Sinh học lớp 10:

Vùng nhân của tế bào nhân sơ chứa vật chất di truyền, có chức năng truyền đạt thông tin di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vùng nhân của tế bào nhân sơ chỉ chứa một phân tử ADN dạng vòng và được bao bọc bởi các lớp màng, vì thế tế bào loại này được gọi là tế bào nhân sơ.

(BAIVIET.COM)