Giải bài 4 Trang 33 SGK Vật Lý lớp 11

Giải bài 4 Trang 33 SGK Vật Lý lớp 11, phần bài tập Bài 6. Tụ điện.

Đề bài 4 Trang 33 SGK Vật Lý lớp 11:

Năng lượng của một tụ điện tích điện là dạng năng lượng gì?

Lời giải câu 4 Trang 33 SGK Vật Lý lớp 11:

Khi tụ điện tích điện, giữa hai bản tụ tồn tại một điện trường ⇒ Năng lượng của một tụ điện tích điện là năng lượng điện trường.

(BAIVIET.COM)