Giải bài 4 Trang 33 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 Trang 33 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 10: Giảm phân.

Đề bài 4 Trang 33 SGK Sinh học 9:

Ruồi giấm có 2n=8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II. Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây?

a) 2;

b) 4;

c) 8;

d) 16.

Lời giải câu 4 Trang 33 SGK Sinh học lớp 9:

Đáp án: c.

(BAIVIET.COM)